Lovaglás, mint tantárgy? - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Lovaglás, mint tantárgy?

Dékány-Szondi Réka
2020. jan. 7. 6:00
Iskolást nevelünk

Matematika, irodalom, történelem – íme az elmaradhatatlan, legfontosabb tantárgyak. De miért ne tanulhatnának a diákok az iskolában lovaglást, vállalkozási ismereteket vagy éppen a családi életről alapvető tudnivalókat? Tanulhatnak is!

38 különböző különleges tantárgy közül választhatnak az iskolák, amelyekkel a felnőtt élethez szükséges hasznos tudással vértezhetik fel diákjaikat. Bemutatunk közülük néhányat.

1. Lovasoktatás

Digitalizált világunkban különösen fontos, hogy a gyerekeknek kapcsolatuk legyen a természettel, az állatokkal, és a szabadidejüket jól használják fel – erre vállalkozik a lovasoktatás tanóra. A diákok három év alatt megtanulhatják a lovaglás alapjait, megszerethetik a lovakat, és megismerhetik az állatokkal való helyes bánásmódot. A lovardában megtanulják a lóról való gondoskodást, ami erősíti a felelősségtudatukat.

A lovaglás egyebek mellett fejleszti az egyensúlyérzéket és mozgáskészséget, ráadásul önfegyelemre is tanít. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás mellett a gondoskodás, az odafigyelés, a kooperáció és az empátia is a gyerekek magatartásának fontos részévé váljon.

2. Családi életre nevelés

A tantárgy segít a fiataloknak a párkapcsolati kérdésekben, például a felmerülő konfliktusok kezeléséhez ad megoldási módokat. Szó esik a tanórán a szexualitásról és a nemi szerepekről, hogy a diákok az őket érő nagy mennyiségű információból a hasznos és megbízható tudnivalókat kaphassák meg. A párkapcsolat elkerülhetetlen része az elköteleződés, a felelősségvállalás, és a tudatos döntések meghozatala is, amelyekről szintén szó esik a tanórákon.

A fiatalok a családjukról, a családban betöltött szerepükről, és az otthon előforduló esetleges konfliktusokról, vitákról is beszélgetnek. Emellett a társas, baráti kapcsolataik, felmerülő konfliktusaik megoldásához, a hatékony kommunikációhoz szükséges hasznos módokat is megismerhetnek. A jellemüket formáló értékekről és az értékrendről, az önismeretről és az érzelmeikről is beszélgetnek, hogy tudatosabban, több tapasztalattal nőhessenek fel.

3. SAKTIKA, azaz „sakk-matematika”

Az alapját a sakk oktatása adja, amely kiegészül a kapcsolható matematikai témakörökkel. A tantárgyhoz szükség van a matematikai és az idegen nyelvi kommunikáció eszközeire is. A legfontosabb célja a matematika és a sakk megszerettetése, illetve az önálló, rendezett, logikus, alkotó, problémamegoldó gondolkodás kialakítása és tudatos fejlesztése. A sakkon keresztül megtanulják a diákok, hogy a játékban folyamatos készülés, tanulás és gyakorlás útján jutnak sikerélményhez, a gyakori versenyszituációk pedig ebben megerősítik őket.

4. Tanyapedagógia

A tantárggyal a gyermekek gyakorlati, közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a vidéki életről, az élelmiszer-előállításról, ember és természet együttműködéséről. A tanulás az iskola falain kívül zajlik, a diákok meglátogatnak egy működő háztáji gazdaságot, tanyát. Az órákon hangsúlyt kap a csoportos munkavégzés, a munkamegosztás, valamint a hagyományos gazdálkodási módok bemutatásán keresztül a népi hagyományok (pl. népdalok, néptánc, vagyis a ritmus és a mozgás, mondókák, hiedelmek, legendák) megőrzése.

5. Vállalkozzunk!

A tantárgy a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését szolgálja. Célja, hogy a diákok betekintést nyerjenek a vállalkozások világába, hogy ne csak fogyasztóként, hanem potenciális vállalkozóként, alkalmazottként is gondolják át a gazdaság e fontos szereplőinek tevékenységét.

Ismerjék meg a leggyakoribb társas vállalkozási formákat és a vállalkozások indításához szükséges információk megszerzési forrásait. Az üzleti terv megismerésével, alkalmazásával fejlődik a tervező, szervező és rendszerző képességük, a marketing megismerése pedig segíti a rendszerszemléletük kialakulását.

6. Jelenismeret

A magyar közélettel, a médiával és a család szerepével is foglalkozik a „jelenismeret”. A tantárgy a diákoknak igyekszik segíteni eligazodni és döntéseket hozni a ma világában, a cél, hogy a diákok megtanuljanak tájékozódni a környezetükben, és megismerjék a tapasztalati tanulást.

A jelenismeret-órán a diákok önmagukról, a másik emberről, az őket körülvevő világról új módon tanulnak. Észreveszik, mi hat rájuk, reflektálnak a saját tapasztalataikra, megtalálják azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják őket, és meglátásaikat megosztják egymással. A tantárgy abban segíti a diákokat, hogy tudatos felnőtté váljanak, akik törekszenek saját maguk, társaik és az őket körülvevő valóság megértésére.

(fotó: Shutterstock)