Étkezési díjkedvezmény - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Étkezési díjkedvezmény

2020. febr. 21. 9:54
Támogatások, kedvezmények

A gyermekétkeztetés olyan természetbeni ellátás, amely meghatározott feltételek fennállása esetén ingyenesen vehető igénybe.

Milyen mértékű a támogatás?

A támogatás teljes ingyenességet, illetve 50 %-os támogatást jelenthet.

Ki jogosult ingyenes étkezésre?

Ingyenes az étkezés:

A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (továbbiakban RGyK) részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
 • nevelésbe vették.

Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • nevelésbe vették,
 • a gyermeket fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó szociális intézményben helyeztek el (és részesül RGyK-ben).

Az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

 • nevelésbe vették, vagy
 • utógondozói ellátásban részesül.

Ki jogosult kedvezményes étkezésre?

50%-os mértékű normatív kedvezményt (kedvezményes étkezést) biztosítanak:

 • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • az 1-8. évfolyamon és az azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • az 1-8 évfolyamon, vagy azon felül tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

Hol igényelhető?

Az étkezést biztosító intézménynél.

Hogyan igényelhető?

Az „Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez” című nyomtatványt kell kitölteni, leadni és a szükséges igazolásokat benyújtani.

Meddig jár a támogatás?

A nappali rendszerű oktatásban való részvétel befejezéséig jár.

Kik minősülnek közös háztartásban élőknek a gyermekétkeztetési kedvezmények megállapításánál?

A három vagy több gyermeket nevelő családoknak járó kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

 • a tizennyolc éven aluli,
 • a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
 • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.