Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD) - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD)

2020. febr. 21. 9:42
Támogatások, kedvezmények

A gyermekek otthongondozási díjára – a gyermek életkorától függetlenül – az a szülő jogosult, aki a súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

Ki jogosult rá?

Az a szülő, aki a súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

Azt, hogy ki az önellátásra képtelen, a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb esetekben szakértő állapítja meg. A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ápolt gyermek bizonyos tevékenységek elvégzésében – étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhelyhasználat, kontinencia, lakáson belüli közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során – mennyiben szorul segítségre.

Mekkora az összege?

2020. január 1-től bruttó 123 910 forint havonta, amelyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le. A támogatás 2022. január 1-től az akkor érvényes minimálbér összegére emelkedik. Az, aki két önellátásra képtelen gyermeket nevel, másfélszeres támogatást kap.

Lehet-e mellette munkát végezni?

A szülő a GYOD mellett legfeljebb napi 4 órában – kivéve az otthoni munkavégzést – folytathat keresőtevékenységet.

Hol és hogyan igényelhető?

A GYOD iránti kérelmet

  • a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál,
  • a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, valamint
  • a kormányablaknál

lehet benyújtani.

Igénybe lehet-e venni mellette más családtámogatási ellátásokat?

A GYOD-ban részesülő szülő a többi gyermeke után jogosult lehet csecsemőgondozási díjra (CSED-re), gyermekgondozási díjra (GYED-re) és gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) is.

A GYOD a gyermeknevelési támogatással (GYET-tel) korlátozás nélkül együtt folyósítható.