Négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége

csalad.hu
2020. febr. 18. 17:21
Családvédelmi Akcióterv

2020. január 1-jétől azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól kereső tevékenységből származó jövedelmük után. A kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár.

Ki jogosult az adókedvezmény érvényesítésére?

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

 • családi pótlékra jogosult, vagy
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és a fent említett gyermekek száma a négy főt eléri. Ha egy gyermek után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg, akkor úgy kell tekinteni, mintha a családi pótlékra való jogosultság 12 évig fennállt volna.

Mennyi ideig vehető igénybe a kedvezmény?

Az első jogosultsági hónap 2020 januárja lehet.

A jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben az édesanya először minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának, és megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

A kedvezmény milyen jövedelmekre érvényesíthető?

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult édesanya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben.

A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező alábbi jövedelmére:

− a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre (ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét),

− az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
 • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

Melyek a kedvezmény érvényesítésének feltételei?

Az adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza

 • a kedvezményre jogosító gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában a természetes azonosító adatait),
 • a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját – ha a kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében – és
 • a kedvezmény alapjául szolgáló, összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegét.

A kedvezmény igénybe vehető már év közben az adóelőleg megállapítása során, vagy év végén az adóbevallás benyújtásakor.