NŐK 40 - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

NŐK 40

2019. máj. 1. 12:38
Támogatások, kedvezmények

A nyugdíjba vonulás speciális feltételeiről az alábbiakban olvashat.

2011-től a nők számára 40 év munkaviszonyt követően életkortól függetlenül lehetővé vált a teljes összegű – csökkentés nélküli – ellátás mellett történő nyugdíjba vonulás. A programba belépő nők évtizedeken át keményen dolgoztak, és közben többségük felnevelt egy vagy több gyermeket, amelynek elismeréseként teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultak, amellyel a társadalom és a kormány méltányolja a nők fokozott teherviselését. A „Nők 40” program azon nőknek szól, akik 40 év jogosultsági idő után, a nyugdíjkorhatárt megelőzően szeretnének nyugdíjba vonulni és családjukkal több időt tölteni.

Célkitűzés

A „Nők 40” célja, hogy azok a nők, akik a munka mellett családjukban is helytállnak, 40 év jogosultsági idő után lehetőséget kapjanak visszavonulni munkaerő-piaci tevékenységeiktől. Így a 60-as éveik közelében járó nők számára alkalom nyílik az unokákkal való foglalkozásra, illetve az idősgondozás során szüleik ellátására. A nagyszülők részéről az unokák ellátásában, nevelésében vállalt jelentős segítség pedig lehetővé teszi a fiatal szülők számára a gyermekvállalás előtt megkezdett karrier folytatását.

A programba való belépéshez szükséges 40 év jogosultsági időből legalább 32 évet munkajövedelem utáni járulékfizetéssel, legfeljebb 8 évet gyermeknevelési idővel lehet szerezni. A gyermeknevelési idő nem gyermekenként meghatározott, hanem összességében 8 év.

Külön szabály vonatkozik a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő anyákra

  • A tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelők számára kedvezmény, hogy ha a beteg gyermek ápolására tekintettel gyermekek otthongondozási díjában, vagy ápolási díjban részesül az anya, vagy az ápolási díj bevezetése előtt erre tekintettel szakította meg a munkáját, 32 helyett 30 év munkával elért időt kell igazolni, és 10 év lehet a gyermeknevelési/jogosultsági idő.

Külön, még kedvezőbb szabályozás vonatkozik azokra a családokra, amelyekben öt vagy több gyereket neveltek fel

  • Az öt vagy több gyermekeseknek úgy kell számítani a jogosultsági idejét, hogy gyermekenként egy évvel csökken a munkával szerzett idő, s ugyanennyivel nő a gyermeknevelési idő. Akinek pl. 7 gyermeke van, számára 29 év munkával, és 11 év gyermekneveléssel elért idő alapján állapítható meg a nyugdíj. A kedvezmény igénybe vételéhez legalább 25 év munkával elért időt mindenképpen igazolni kell. Akinek 11 gyermeke van, annak 25 év munka és 15 év gyermeknevelési idő vehető figyelembe a kedvezményhez, és a 12., 13., gyermek felnevelése sem változtatja tovább a munka és a gyermeknevelési idő arányát.

Az igénylés módja

Az igényt az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A nyugdíj megállapítása iránti kérelmet űrlapon, postai úton, személyesen vagy elektronikusan lehet előterjeszteni.

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében az öregségi nyugdíj iránti igény elbírálásához az igénylő mellékelheti az esetleg birtokában lévő, olyan szolgálati idők igazolására szolgáló iratokat, amelyek a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepelnek.